ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Συνεχίζουμε ένα σχολείο:

  • … με την αίσθηση της γειτονιάς, μέσα στον αστικό ιστό, σε συναναστροφή με την κοινότητα.
  • ….με διεθνείς επιρροές στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του
  • μικρό και ευέλικτο.
  • ζεστό και οικογενειακό.
  • αειφόρο
  • … δικό μου

 Συνεχίζουμε με ένα Δημοτικό Σχολείο επειδή:
Θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά και τις οικογένειες τους ένα σταθερό και συνεπές πλαίσιο μέσα στο οποίο το κάθε παιδί αναπτύσσεται τόσο ξεχωριστά όσο και ως μέρος μιας ομάδας.

Επιδιώκουμε κάθε παιδί να έχει επίγνωση, να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του, την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Νιώθουμε την ευθύνη να προασπίσουμε το δικαίωμα των παιδιών στο παιχνίδι και να μοιραστούμε τον τρόπο που φέρνει το παιχνίδι στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα παιδιά 6-12 χρονών.

 

Στο Σχολείο με ένα κρυφοκοίταγμα θα βρείς…

Κρυφοκοίταγμα

 

 

 

 

 

 

  • :