Είμαστε το Παιχνιδαγωγείο,
ένας παιδαγωγικός οργανισμός που οραματίζεται και δημιουργεί μια
διαφορετική πραγματικότητα για τα παιδιά.
Ένα σχολείο που παίζει, ερευνά και μαθαίνει.