ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Όπως περιγράφεται στους χώρους προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στο Reggio Emilia της Ιταλίας, το περιβάλλον είναι μέρος της κάθε εμπειρίας μάθησης που δομείται καθώς τα παιδιά παίζουν. Για να αξιοποιείται στο μέγιστο ένας χώρος παιχνιδιού, είναι απαραίτητο τα παιδιά να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα στοιχεία του, είτε αυτά είναι δομικά άρα και μόνιμα, είτε είναι αντικείμενα που υπάρχουν διάσπαρτα.

Το Παιχνιδαγωγείο, εμπνευσμένο από την παραπάνω φιλοσοφία, σχεδιάζει χώρους μέσα στους οποίους τα παιδιά είναι πρωταγωνιστές και κάθε τι είναι φτιαγμένο για να ενισχύσει την έμφυτη περιέργειά τους να ανακαλύψουν τον κόσμο. Ο χώρος, τα υλικά, οι δραστηριότητες και οι άνθρωποι είναι τα συστατικά που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μία διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού.

Οι χώροι στους οποίους παρεμβαίνουμε διαχέονται από μια αρμονία μεταξύ της διαφάνειας και της συμπαγούς κατασκευής, της κίνησης και της σταθερής δραστηριότητας, του απλού και του πολύπλοκου, του ήχου και της σιωπηλής εξερεύνησης, του ατομικού και του ομαδικού παιχνιδιού, της περιέργειας και της δημιουργίας. Αυτές οι αντιθέσεις συνοδεύονται από την ευελιξία του χώρου και την ελεύθερη κίνηση μέσα σε αυτόν που αφήνουν το κάθε παιδί να επιλέξει τη συνθήκη και το παιχνίδι που επιθυμεί για να βιώσει στο ολόκληρο, έναν χώρο φτιαγμένο για εκείνο προσωπικά!

Ο σχεδιασμός των χώρων παράγεται από τη γόνιμη συνεργασία παιδαγωγών και αρχιτέκτονα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η αισθητική, λειτουργική και παιδαγωγική οπτική.