ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

H αξία του παιχνιδιού για μια επιχείρηση: «Georgina Peters, Babis Mainemelis and Sarah Harvey suggest that you and your employees should play more: it can help your company evolve into one that’s more creative, innovative – and fun».

Grow and Play. Business Strategy Review, Vol. 19, Issue 1, pp. 38-43, Spring 2008.

Τα προγράμματά μας είναι μια ευκαιρία να επενδύσει η εταιρεία τόσο στην ανάπτυξη των εργαζομένων όσο και στην ενίσχυση της γνώσης τους γύρω από το παιδί.

Είναι προγράμματα που δημιουργούνται με στόχο να βιώσουν τα στελέχη της εταιρίας έννοιες όπως αξίες της εταιρίας, επιθυμητή κουλτούρα, στρατηγικοί στόχοι κα. Μέσω του δημιουργικού παιχνιδιού -creative play training- τα στελέχη βιώνουν μια εμπειρία μάθησης.

Μπορούμε να σχεδιάσουμε για σας:

  1. Προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες στελεχών με συγκεκριμένο concept (π.χ. η ομάδα πωλήσεων).
  2. Ειδικές θεματικές συναντήσεις για στελέχη που είναι γονείς και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ομάδες συζήτησης και δραστηριότητες με κέντρο το παιδί, οι οποίες μπορούν να επεκταθούν και στο σπίτι.
  • :